Nemo iniuriam facit qui iure suo utitur.

- Nikto sa nedopúšťa bezprávia, kto vykonáva svoje právo.

Úvodné slovo:

Dňa 7.5.2009 bolo podvedených viac ako 2000 ľudí a pri tomto podvode to neostalo.“
Bol som naivný a až v lete 2008 som pochopil, že sa chce zneužiť moje meno.“
To, čo sa udialo 7.5.2009 bude mať iba jednu „výhodu“, a to pre majiteľov SLKP, a.s. – príde cca o 10 miliónov € a možno ďalších 30 miliónov €, zásluhou nepochopenia skutočnej situácie, ktorá sa už dlhšiu dobu okolo kúpeľov vytvára.“


   1. Zákonnosť po SLOVENSKY
       Politicky nevhodný je horšie ako vrah? Video
       Najprv odsúdený, potom obžalovaný
Video

Že bol na mňa v súvislosti s prevodom akcií vyvíjaný nátlak jednoznačne potvrdil vo svojom prejave v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu dňa 17.11.2001 dokonca v tom čase úradujúci predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Citujem: „Rovnako sme DONÚTILI pána Martinku, že vrátil veľmi významný objem akcií.” Som zvedavý, aké „politické zdôvodnenie” bude pre tento výrok mať. „Morálne” je jasné. Všade vo svete, keď je napr. žena donútená k sexu, je to trestný čin znásilnenia a páchateľ sa snaží vyniť tým, že prenesie „zodpovednosť” na obeť, ktorá ho vraj provokovala, chcela to a urobil jej tým len dobre. Mne ľudia, ktorí tomu nerozumeli, ale závideli a SLEDOVALI asi SVOJE ZÁUJMY, vonkoncom dobre neurobili. Navyše každý politik, ktorého kroky – čas, dôkazy a „svedomie” zhodnotí, by mal na základe tejto bilancie zvážiť svoje ďaľšie pôsobenie v politike. „VŠADE” JE TAKÉTO KONANIE NEPRÍPUSTNÉ AŽ TRESTNÉ.

Dôkaz: audiozáznam zo 17.11.2001
Martinka Dzurindovi a Pittnerovi: "Miluj svojich nepriateľov - zbláznia sa z toho"

Donútením, ktoré bolo potvrdené aj 17.11.2001, došlo následne aj k poškodeniu majetkových práv 2000 akcionárov VADIUM Group a.s.:

       1. Akcie sa zmenili na bezcenný papier
       2. Prišli o dividendy
       3. Cca 1000 (čo je cca 50% oproti roku 1998) zamestnancov kúpeľov prišlo o prácu a tým aj existenciu v regióne, ktoré žilo kúpeľníctvom

Mnohým končí poslanecká imunita 12. júna 2010 - viac >>>

Ing. Karol Martinka, SITA, Peter Frolo http://www.topky.sk/cl/100371/1286656/Znamy-podnikatel-Martinka-prehovoril--Od-statu-chce-3-miliony-eur-
http://www.topky.sk/cl/10/1320385/ROZHOVOR-Podnikatel-Karol-Martinka--Kazde-politicke-rozhodnutie-nas-stoji-peniaze-
http://www.webnoviny.sk/slovensko/k-martinka-boja-o-kupele-sa-vzdavam/598628-clanok.html
Reakcia Rakúskeho štátu na Pittnerove osočovanie - nepriamo obvinil Rakúske orgány - prokuratúru, súdy a prípadne ministerstvo z korupcie v TV Markíza:

Pani
Dr. Maria Berger
Bundesminister für Justiz
(Spolkové ministerstvo spravodlivosti)
Museumstrasse 7
1070 Viedeň

 

Viedeň, 20 Júna 2008
99/Mar. 2-4/mp-435810.doc
Ing. Karol Martinka
Vážený pán minister!
Máme tú česť oznámiť, že právne zastupujeme pána Ing. Karola Martinku. Náš mandant je slovenský štátny občan a od roku 1999 žije v Rakúsku. Proti pánovi Martinkovi bolo na Slovensku vedené súdne trestné konanie, ktoré bolo roku 2006 ukončené tak, že prokuratúra plne stiahla všetky obvinenia.
V priebehu trestného konania, ktoré proti nemu bolo vedené, Slovenská republika dva krát vzniesla žiadosť o vydanie na rakúske trestné súdy. Obe žiadosti o vydanie Zemský súd Viedeň a Vrchný zemský súd Viedeň zamietli, najmä preto, že slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní vznesené obvinenia podľa rakúskeho práva nepredstavujú konanie, ktoré by bolo trestné.
Nevydanie Ing. Karola Martinku viedlo v Slovenskej republike k značnej mediálnej publicite. Bývalý minister vnútra Slovenskej republiky, Ladislav Pittner vyjadril v televízii podozrenie, že pri  rozhodnutí mali hrať úlohu peniaze. Náš mandant nás preto zdvorilo požiadal, aby sme Vás, vážená pani ministerka, požiadali o výslovné stanovisko, že neexistuje žiaden dôvod pre takéto tvrdenia. Samozrejme  ani pán Ing. Martinka, ani naša kancelária ako právny zástupca sa v žiadnej forme nepokúsili, nevecným spôsobom ovplyvniť rozhodnutie rakúskej justície. Preto by nás veľmi tešilo, ak by ste Vy, vážená pani ministerka, nášmu mandantovi cez našu kanceláriu doručila list, v ktorom výslovne vylúčite takéto obvinenia.
V prípade otázok sme Vám samozrejme k dispozícii a ostávame
S priateľským pozdravom

Preklad z jazyka nemeckého
Strany 1 z 1
Zadávateľ: PT Servis s.r.o, Radlinského 27, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

 

Okrúhla pečať so znakom Slovenskej republiky a textom:
Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky Viedeň 2

Znak
REPUBLIKA RAKÚSKO
Spolkové ministerstvo spravodlivosti
BMJ-4003140/0001-IV 1/2008

MMag. Barbara Goth-Flemmich
Viedeň, 13 október 2008
Vážený pán Ing. Martinka,
v súvislosti s listom Vášho právneho zástupcu pána Mag. Michaela Pilza z 20. Júna 2008 Vám oznamujem ako kompetentná vedúca oddelenia pre medzinárodné trestné záležitosti Spolkového ministerstva spravodlivosti, že Vrchný zemský súd Viedeň uznesením z 22 februára 2000, 22 Ns 22/99 vydanie Vašej osoby za účelom trestného stíhania z dôvodu trestných činov, popísaných v zatýkacom rozkaze Krajského súdu v Bratislave 27. Máj 1999 1Nt 113/99 prehlásil za neprípustné, pretože z podkladov doručených slovenskými orgánmi nevyplýval ani čin podvodu, ani konkrétna výška škody. Vydanie Vašej osoby za účelom trestného stíhania z dôvodu trestného činu, uvedeného v zatýkacom rozkaze Krajského súdu v Bratislave z 12 októbra 1999, 1Nt 116/99 bolo taktiež z dôvodu súdnej netrestnosti aj podľa rakúskeho práva- prehlásené za neprípustné.

Po doručení doplňujúcich podkladov pre vydanie zo strany slovenských orgánov Vrchná prokuratúra Viedeň podala žiadosť o obnovenie konania o vydanie. Vrchný zemský súd Viedeň uznesením z 24 septembra 2001, 18 Ns 1/01 právoplatne žiadosť o obnovenie zamietol.
Spolkový minister spravodlivosti je podľa § 34 ods. 1 tretia veta Rakúskeho zákona o vydaní a právnej pomoci viazaný rozhodnutím nezávislých súdov, ktoré prehlásili vydanie za neprípustné. Preto spolkový minister spravodlivosti Vaše vydanie s výslovným prezentovaním uvedených dôvodov voči slovenskej strane zamietol.
V rámci konania o vydanie slovenské orgány opakovane obstarávali doplňujúce podklady a dôkazné prostriedky, aby základ pre rozhodovania čo najviac rozšírili. Po starostlivom preskúmaní všetkých smerodajných aspektov v konaní o vydanie nezávislé súdy vydanie prehlásili za neprípustné.
Tvrdenia, že vraj existoval pokus nevecného ovplyvňovania rozhodnutia rakúskych orgánov nie sú podložené. Takéto podklady, ktoré by boli veľmi prísne stíhané, neexistujú. Z tohoto dôvodu sa obvinenie, že rozhodnutie o rakúskych orgánov vraj nie je plne v súlade so zákonom, rozhodne zamieta.
S priateľským pozdravom        List 1: preklad | originál
        List 2: preklad | originál

         * Nezákonné kroky vedú k neplatnosti právnych úkonov – 2.časť
         * Nezákonné kroky vedú k neplatnosti právnych úkonov – 1.časť
         * Strassburg - Plus 1 deň  Strassburg
         * Druhá reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „znalci“
                   viac – závery znaleckého ústavu

   2 Uznesenie legálneho predstaventstva VADIUM Group a.s. zo dňa 23.7.2009 - Žiaľ ľudia, ktorí nerešpektujú zákony, mi sťažujú boj o spravodlivosť a poškodzujú moje dobré meno.“

         2.1 Závery zo zasadnutia predstavenstva
         2.2 a) úvaha o trestnoprávnej zodpovednosti
               b) konštatovanie zodpovednosti
               c) súdny spor Kúpele vs Swiss Finance
                   znalecký posudok – nezákonná pokuta

3. Legálne zmeny nelegálnych zmien

         3.1 CKSK, a.s.
         3.2 Kto chce ovládnuť Piešťanské kúpele?- www.prservis.sk
         
         3.3 TASR - 25.2.2010 SÚDY: Pojednávanie v spore o Piešťanské kúpele odročil
               ČAS.SK, 25.2.2010: Pojednávanie v spore o Piešťanské kúpele odročili
               TVNOVINY.sk, 23.03.2010: Spravodlivosť, korupcia a vylúčenie sudcov pre zaujatosť
               TASR-30.3.2010: Súdy: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
               SME-30.3.2010: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
               ORANGEPORTAL.SK-30.3.2010: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
               TASR, 30.3.2010: Budúca Re privatizácia piešťanských kúpeľov a kúpeľov Smrdáky
               TVNOVINY.sk, 05.04.2010: Ochrana pred neplnením záväzkov (Health Martinková)
               TASR, 8.4.2010: SÚDY: OS nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
               Hospodárske noviny, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
               SME, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako účastníka konania v spore o kúpele
               pluska.sk, 8.4.2010: FNM sa nemôže zúčastniť sporu o Piešťanské kúpele
               iNews.sk, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
               monitorujem.sk, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
               klebety.sk, 8.4.2010: Súd nepripustil FNM ako účastníka konania v spore o kúpele
               TASR, 15.4.2010: SÚDY: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimosúdne dohodnú
               SME, 15.4.2010: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimosúdne dohodnú
               pluska.sk, 15.4.2010: Piešťanské kúpele sa možno mimosúdne dohodnú
               Piešťanský týždeň, 08.04.2010: SÚDY: OS nepripustil FNM ako vedľajšieho účastníka konania v spore o kúpele
               Piešťanský týždeň, 20.03.2010: SÚDY: Spor o platnosť zmluvy v prípade piešťanských kúpeľov sa komplikuje
               Piešťanský týždeň, 15.04.2010: SÚDY: Piešťanské kúpele a CKSK sa možno mimosúdne dohodnú
               TASR:, 15.07.2010: J. MARTINKOVÁ: Právo a morálka sú rôzne normatívne systémy
               TVNOVINY.sk:, 15.07.2010: Téma: Právo a morálka alebo ako sa z práva stáva bezprávie
               TASR, 18.10.2010: (word >>>) J. MARTINKOVÁ: Slovensko má v arbitrážnych sporoch šancu na úspech
               TASR, 03.11.2010: (word >>>) Súdy – Pojednávanie o neplatnosti valného zhromaždenia VADIUM Group odročili
               TASR, 03.02.2011: SÚDY: Proces v spore Vadium a členov predstavenstva museli odročiť  (viac >>>)
               NOVINY,sk, 03.02.2011: SÚDY: Proces v spore Vadium a členov predstavenstva museli odročiť

Téma: Právo a morálka alebo ako sa z práva stáva bezprávie Myslíte, že právo a morálka idú ruka v ruke alebo sa navzájom vzďaľujú? BRATISLAVA, 14.07.2010 23:50 | red. / Jana Martinková

Na otázky odpovedá advokátka Jana Martinková zo spoločnosti Advocatus Martinková s. r. o. (Foto: Internet) Myslíte, že právo a morálka idú ruka v ruke alebo sa navzájom vzďaľujú? Iste každý z nás každodenne poznáva, že právo a morálka sú rôzne normatívne systémy. Každé takéto obnovujúce poznanie nás vedie k dileme, čo je morálka, či vôbec má a akú väzbu na pozitívne právo a či toto právo nefunguje izolovane od nej. Osobne si myslím, že každý (niekto viac iný menej) má určitú prirodzenú (nadobudnutú tradíciou, socializáciou, výchovou) vnútornú schopnosť rozlišovať, čo je čestné, etické, poctivé a naopak a súčasne ho toto podvedomie vedie k tomu, aby sa správal správne, spravodlivo, potláčal egoizmus, ľahostajnosť a nenávisť. Preto je dôležité, aby aj tí, ktorí pozitívne právo v legislatívnom procese tvoria, podrobili každú novovytvorenú alebo novelizovanú normu subjektívnej skúške vlastných morálnych princípov. V opačnom prípade je oblasť aplikácie práva, teda my všetci, zaplavovaná nestabilnou a rozporuplnou legislatívou (v krajnom prípade aj účelovou). Chcete povedať, že za vzďaľovanie sa práva od morálky môžu poslanci? Nielen, tam sa však celý proces začína. Predpokladom účinnosti, stability a životnosti normy ako produktu legislatívneho procesu je, aby bola v súlade s potrebami praxe a reality, aby naopak nepokrývala len jednu práve vzniknutú situáciu a nekomplikovala život. Morálna úroveň tvorcov zákona, ako aj jeho vykonávateľov a vynucovateľov je dôležitá aj z toho aspektu, že ak je právo dobré, teda v súlade s morálkou (ktorá je v svojich princípoch takmer nemenná, a preto omnoho stabilnejšia), bude môcť adresát právnej normy (my všetci) jej obsah predpokladať, a preto sa ňou bude riadiť, napriek tomu, že jej znenie mu nemusí byť známe. Som teda toho názoru, že mravná zrelosť tvorcov zákona, a jeho interpretátorov je určujúca pre fungovanie celého právneho mechanizmu. Treba mať však na mysli i to, že poslanci právo nielen tvoria, ale aj aplikujú v každodennom živote, tak ako my. A ak svojim správaním prejavujú v podstate neúctu k zákonom ako takým, „vychovávajú“ k tomu aj tých, ktorým zákony adresujú. Okrem poslancov je kto ešte zodpovedný za súlad, či nesúlad práva a morálky? Aplikujúci jednotlivec. Či už ako človek, ktorý právo vykonáva alebo sudca, ktorý právo interpretuje. Ich mravný profil je určujúcim faktorom toho, ako bude právo uvedené do života a ako bude vo svojom výsledku fungovať. Úloha sudcu v tejto aplikačnej rovine je zásadná. Ním zvolená subsumpcia (spojenie právnej normy s konkrétnym prípadom) je určujúca pre správne a teda aj mravné pochopenie právnej normy. Takto nájdený zmysel právnej normy určuje a podmieňuje správanie nás všetkých. Sudca má teda nepochybne kauzálnu úlohu, ale netreba zabúdať, že každý by mal začať vykonávať právo v súlade s morálkou sám od seba a nečakať len na vonkajšie podnety. Čo si myslíte o úrovni dodržiavania zákona na Slovensku? S poľutovaním musím pripustiť istú osobnú skepsu. Zábrany pri porušovaní zákonov vo všeobecnosti, teda nielen trestno-právnych prepisov, viac a viac poľavujú. Napr. tam, kde sa v minulosti akcionárom, aby im bolo zabránené vykonávať ich rozhodovaciu právomoc, miesto pozvánky na valné zhromaždenie posielali prázdne obálky, dnes sa neposiela nič. Teraz nemám na mysli len „neškodné“ valné zhromaždenia, keď väčšinový akcionár realizuje valné zhromaždenie bez jeho zvolania a rozposlania pozvánok menšinovým akcionárom (aj keď tých môžu byť stovky alebo tisíce). Ak poviem, že takáto „zákonnosť po slovensky“ dnes môže umožniť komukoľvek jednoducho ovládnuť cudziu spoločnosť, nebudem ďaleko od reality. Nie sú ojedinelé prípady, kedy na základe jednoduchého prehlásenia do notárskej zápisnice, že daná osoba je napr. 100%-ným akcionárom určenej spoločnosti, dôjde k výmene členov predstavenstva a spoločnosť je mimo kontroly jej legitímneho vlastníka. Ako je to vôbec možné? Obchodnému registru na zápis takýchto, i keď nelegitímnych zmien v spoločnosti stačí notárska zápisnica. Uspokojí sa s údajmi v tejto verejnej listine a skúma len „birokratické“ podmienky návrhu. Problém je hlavne v tom, že niektorí notári sa necítia byť povinní ničím nepodložené tvrdenia (že je niekto akcionár, že vlastní akcie, že sú akcie prítomné a pod.) overovať, uspokoja sa len s nepreukázaným prehlásením. Musím pri tom upozorniť, že poznám notárov, ktorí si plnia svoju úlohu excelentne dôsledne. Všetko, čo ponímajú do notárskej zápisnice, chcú mať podložené, oprávnenie vykonať daný úkon, výpis z obchodného registra, prítomnosť akcionárov, aj prítomnosť akcií, ktorými sa preukazujú, a ktorých kópie si zakladajú do spisu. Takýto notár si je vedomý svojho postavenia – verejného činiteľa ako aj toho, že vyhotovuje verejnú listinu. K sekretárskej práci by sa takýto notár neznížil. Snáď takých nedôsledných notárov nie je veľa? Neviem koľko je ich dôsledných a koľko nie, ale berúc do úvahy oficiálne stanovisko prezídia notárskej komory, v zmysle ktorého citujem: „notár nemá povinnosť preverovať stanovy spoločnosti, či bolo valné zhromaždenie zvolané v súlade so zákonom, s obchodným zákonníkom a stanovami, preverovať akcie spoločnosti, overovať prítomnosť akcionárov a uznášania schopnosť zhromaždenia“, dúfam, že väčšina notárov sa pri svojej práci neuspokojuje s takýmto alibistickým „výkladom“ zákona a v pochybnostiach vezme do úvahy aj ustanovenie §2 ods. 2 Notárskeho poriadku, ktorý ho zaväzuje dbať o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch. Tu vidieť jasný rozpor morálky a práva. Keďže listiny vydané notárom majú charakter verejnej listiny, vzťahuje sa na ne vyvrátiteľná domnienka „praesumtio iuris“ o ich pravdivosti, pravosti a správnosti. Ak však notár nezodpovedá za obsah verejnej listiny, je otázne, či je morálne, aby ju vyhotovoval. Ak zodpovednosť nesie len predseda valného zhromaždenia, prečo notár len neoverí jeho podpis? Bolo by to 100-krát lacnejšie a morálne čistejšie. Dobré meno notárom kazia aj prípady známe verejnosti, kedy notár osvedčujúci právne významnú skutočnosť a nepravdivo deklaruje svoju osobnú prítomnosť, niekedy v rovnakom čase na rôznych miestach. Takže zodpovedný za protiprávny úkon je len ten, kto prehlásenie pred notárom urobil, notár nie? Ak by sme sa uspokojili so stanoviskom komory, ktoré mňa osobne vôbec neuspokojuje, a už vôbec by sním nesúhlasil poškodený, tak v danom prípade je zodpovedný len predseda valného zhromaždenia, ktorý pred notárom klamlivo prehlásil, že valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom, v súlade so stanovami, akcionári a akcie sú prítomní a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Takáto osoba by mala niesť hlavne trestno-právnu zodpovednosť, problém je len ten, že zväčša ide len o bieleho koňa, ktorého skutočný podvodník využije a ide „o dom ďalej“. Samozrejme, kým sa veci pohnú správnym smerom (žaloby na neplatnosť uznesení valného zhromaždenia, trestné oznámenie a pod...) uplynie veľa času a medzitým spoločnosť skončí napr. v exekúcií alebo v konkurze. A skutočný akcionár(ri) sa nebudú stačiť čudovať, čo im z ich spoločnosti zostalo, resp. že o všetko prišli. A obchodný register nemá výhrady, ak zapisuje zmeny v spoločnosti na podklade rozhodnutia „neakcionára“? Mal by mať nie len výhrady, ale mal by takýto návrh neoprávneného subjektu podľa mňa odmietnuť. Keby registrový súd skúmal súlad priložených dokumentov k návrhu so zapísanými údajmi v registri, čo však neurobil, zistil by, že osoba, ktorá realizovala akcionárske práva vo forme rozhodnutia jediného akcionára, nie je akcionárom spoločnosti. Ak teda nelegitímna osoba (neakcionár) menuje nových členov orgánov spoločnosti, nemôže byť takto nezákonne menovaná osoba oprávnená konať v mene spoločnosti a podať návrh na zápis zmien zapísaných údajov. Ak registrový súd pripustí opačný výklad, môže sa stať, že sám „ochranca zákonnosti“ by vytvoril stav právnej neistoty, čo je v každom právnom štáte neprípustné! Prax ukazuje, že by mali byť explicitne rozšírené povinnosti registrového súdu. Notári a ich činnosť sa skloňovali aj v súvislosti s podvodnými prevodmi nehnuteľností. Je pravda, že napr. v súvislosti s tzv. bytovou mafiou sa hovorilo aj o notároch, no treba povedať, že zväčša boli aj oni podvedení, resp. zneužití. Nebolo výnimkou, že došlo k zneužitiu pečiatky, prípadne bol predložený falošný alebo scudzený občiansky preukaz legitímneho vlastníka. Keďže notári väčšinou len overovali podpis prevádzateľa -vlastníka nehnuteľnosti, za ktorého vystupoval „biely kôň“, ich podiel zodpovednosti mohol byť minimálny. Často sa obeťou podvodov stali starší, dôverčiví ľudia alebo tí, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálno-finančnej situácií a uverili sľubom podvodníkov, tu podvod pri overení podpisu nebol potrebný, sami podpísali zmluvu. Samozrejme nepopieram, že „bytová mafia“ mala nezriedka prepojenie nielen na realitky, ale aj na „nedôsledných“ notárov. V tejto oblasti však novelizáciami, a to nielen notárskeho poriadku, došlo k sprísneniu povinnosti notárov odmietnuť úkon odporujúci zákonu, prípadne ho obchádzajúci, alebo úkon priečiaci sa dobrým mravom. Dovtedy ho mohli, avšak nemuseli odmietnuť. Taktiež sa s ohľadom na postavenie notára ako verejného činiteľa a výkon notárskej činnosti ako výkonu verejnej moci sprísnila ich zodpovednosť, ktorá sa zmenila na objektívnu. Vyriešila teda novelizácia problémy s notárskymi zápisnicami? Notárska zápisnica bola vždy považovaná za verejnú listinu a preto by sa pri jej vyhotovovaní malo postupovať s veľkou obozretnosťou, pretože naprávať následky, ktoré môže z tohto titulu vyvolať je už niekedy de facto nemožné. Notár je povinný, v prípade, ak je účastníkom notárskej zápisnice právnická osoba, preveriť jej existenciu, a oprávnenie osoby, ktorá v jej mene vystupuje, či jej toto právo prináleží (napr. výpisom z obchodného registra).Nemyslelo sa však na to, že pri tvorbe verejnej listiny treba preukazovať aj to, či táto samotná osoba má oprávnenie vykonať požadovaný úkon, v našom spomínanom prípade rozhodnutie jediného akcionára. Prečo notár pri vyhotovovaní verejnej listiny, ktorá slúži nielen na zápis zmien v obchodnom registri, ale je aj exekučným titulom, nepreveruje, či táto osoba, ktorá chce vykonávať akcionárske práva, vôbec je akcionárom spoločnosti. Mnohí notári, ktorí si chýbajúce zákonné ustanovenia nahradia vlastnou morálnou povinnosťou a svedomím to preverujú a tí, čo to nepreverujú sú využití podvodníkmi a snažia sa vyviniť tým, že im zákon takúto povinnosť neukladá. Nové znenie § 36 Notárskeho poriadku, však notárom ukladá povinnosť postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Natíska sa mi, či doteraz tak postupovať nemuseli, keď im to bolo treba explicitne prikázať? Napriek tomu verím, že 98% notárov s odbornou starostlivosťou každodenne pracuje aj napriek nedostatočnej legislatíve, oproti 2%-tám, ktorých ani zakotvená odborná starostlivosť neviedla k tomu, aby urobili viac ako nevyhnutne v zmysle zákona musia, a tak i naďalej budú legislatívne diery zneužívané. Pre „túto časť“ notárskeho stavu by bolo žiaduce uložiť notárom povinnosť pri osvedčovaní právne významnej skutočnosti nielen preverovať oprávnenie konajúceho subjektu na daný právny úkon, ale aj povinnosť vedieť toto preverenie zdokladovať spisovým materiálom. Chránil by tak poškodený oprávnený subjekt pre podvodníkmi, ale aj sám seba pred prípadnou zodpovednosťou. Ak sa notár podieľa na protiprávnom úkone, môže prísť o úrad, nie? Žiaľ niekedy sa objaví aj taká čierna ovca, ktoré zneužíva postavenie nielen notárov ale aj advokátov a exekútorov. Keďže výkon týchto povolaní je podmienený bezúhonnosťou, spomínaná čierna ovca túto podmienku obchádza sofistikovane tak, že danú profesiu opustí ako náhle jej v dôsledku vážnych previnení hrozí disciplinárny trest vyčiarknutia zo zoznamu advokátov alebo zbavenia výkonu exekútorského úradu, prípadne zbavenia výkonu notárskeho úradu. Takže týmto postupom sa pravdepodobne dopracuje na sudcu. Chcem tým povedať, že všetko, o čom som zmienila nie je ani tak problém notárov, advokátov, sudcov, exekútorov. Je to problém morálky každého z nás.

Zdroj TVNOVINY.sk

 

OTS: Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní (1. časť)
Dátum: 13.09.2011 09:12


OTS: Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní (1. časť)


      Bratislava 13. septembra (TASR-OTS) - V septembri 2009 ma telefonicky kontaktovala redaktorka Eva Mihočková. Chcela si so mnou dohovoriť stretnutie za účelom interview. Dohodli sme sa, že sa stretneme v reštaurácii Riviera. Keďže som ju nikdy nevidel, spýtal som sa, ako ju spoznám. Odpovedala, že ju nemôžem prehliadnuť, je atraktívna blondínka a v minulosti robila modeling, napokon uviedla, že bude mať oblečenú blúzku s modrou farbou. Čakám pri stole a vidím, ako hore schodmi ide usmiata, atraktívna blondína v modrej blúzke. Dva - tri metre za ňou išla nejaká blondína. Vstal som od stola, aby som privítal atraktívnu blondínku a v tom som spoza jej chrbta začul zasyčanie a rozhorčený hlas: "Pán Martinka, vy ste si ma pomýlili so servírkou?!" Zalial ma pot a okamžite som si uvedomil, že som urobil neodpustiteľnú chybu. Pri nasledujúcom asi dvojhodinovom rozhovore som sa pani redaktorke snažil vysvetliť mnohé veci, ktoré doteraz neboli publikované alebo napr. uvedené na www.markíza.tv. Na moje sklamanie ju však na mojej osobe zaujali len moje hodinky. Jej "intelektuálny" nehorázny výrok, "že sa mi nič hrozné nestalo, veď mám novú manželku, novú rodinu a nie som bezdomovec" a mnohé ďalšie ma doviedli k presvedčeniu, že toto stretnutie bolo čisto alibistické a článok bol už asi vopred pripravený. Asi už chýbali len moje aktuálne fotky. Moja reakcia na článok z pera Evy Mihočkovej, ktorej ega som sa neúmyselne dotkol jej zámenou so servírkou, bola uverejnená v TASR 15.10.2009 pod názvom "Prvá reakcia na článok v Plus 7 dní" http://medialne.etrend.sk/tlac-tlacove-spravy/prva-reakcia-na-clanok- v-plus-7-dni.html. Keďže viac priestoru ako som mal ja v článku o mne, dostali priestor vyjadrenia iných, boli následne uverejnené ďalšie štyri moje reakcie na jej článok: http://www.markiza.tv/2_strat_investor/tasr/1_5_reakcia_ots.pdf
      Rovnako nepresne ako vtedy pani redaktorka opísala seba pred naším prvým stretnutím, opísala aj skutočnosti o mojej osobe v novom budúcom článku Plus 7 dní číslo 38, ktoré sa mi náhodne dostalo do rúk. Myslím, že nielen ja považujem za vysoko neprofesionálne, neetické a zaujaté, keď redaktorka píše a nechá uverejniť článok o osobe bez toho, aby túto osobu vôbec kontaktovala. Chápem, že som urobil neodpustiteľnú chybu, keď som si ju splietol so servírkou, ale verím, že sa raz cez to prenesie a snáď i dospeje k rovnakému poznaniu ako bývalý novinár a súčasný kňaz Karol Lovaš, ktorý povedal: "Čím som starší, tým viac mi je jasné, že ako novinár som bol vždy len 'prostitútkou' v rukách politikov".


      Ing. Karol Martinka

      P.S. Pokiaľ by Eva Mihočková prežila jedinú bolesť prameniacu z jej pokoreného ega, nikdy nemôže pochopiť a pravdivo opísať bolesti a tragédie v osudoch iného človeka, ktorého rada súdi a odsúdi napriek rozhodnutiu o jeho nevine.

Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní (1. časť)

TOPKY.sk 12.09.2011 http://www.topky.sk/cl/100371/1286656/Znamy-podnikatel-Martinka-prehovoril--Od-statu-chce-3-miliony-eur-#

Dostane Karol Martinka od štátu 3 milióny eur?

Je pravdou, že žalujete štát za škody, ktoré vám spôsobilo trestné stíhanie a žiadate odškodné viac ako 3 milióny eur?
- Áno, je to pravda, podal som ju februári minulého roku, no myslel som si však, že médiá sa budú tejto téme venovať až keď bude vytýčené pojednávanie. To, že sa tak deje už teraz, vo mne vyvoláva pocit, že ministerstvo si asi nie je isté svojou právnou argumentáciou, keď potrebuje vec medializovať. Navyše považujem za predčasné o tom teraz diskutovať, keďže každý vie, ako časovo náročné sú takéto spory.

Vaša manželka je advokátkou, bude vás v tomto spore zastupovať ona?
- Nie. Táto záležitosť sa týka mojej minulosti a moja manželka predstavuje moju prítomnosť a hlavne budúcnosť.

Nie je suma, ktorú žiadate nadhodnotená?
- Žalovaná suma 3.398.962 € nie je žiadna chiméra. Naopak vychádzal som z údajov v mojich daňových priznaniach z rokov predchádzajúcich bezdôvodnému obvineniu. Najväčší podiel tejto sumy predstavuje ušlý zisk z firmy, ktorú som založil ešte v roku 90., a ktorý by som dosiahol nebyť trestného stíhania. Odškodné sa teda týka len podnikania, ktoré nemá absolútne žiadnu súvislosť ani s Piešťanskými kúpeľmi, a spoločnosťami ako je napríklad VADIUM Group. 

Spomenuli ste, že odškodné sa netýka spoločností, s ktorými ste boli neustále spájaný. Čo Vás k tomu viedlo?
- Nechcel som, aby sa táto záležitosť niesla tak ako v minulosti, v rovine všetkých lživých a jednostranne účelových tvrdení okolo kúpeľov, ich hospodárenia a pod. a tiež, aby sa vďaka tomu nespolitizovala. Ale ako vidím, asi sa tomu vďaka niektorým aj tak nevyhnem. Teraz už nepochybujem, že si i tak určite niečo vymyslia.
-  Navyše spoločnosti, ktoré som do odškodného nezahrnul netvorili hlavný zdroj mojich príjmov.

Chcete touto žalobou zarobiť alebo si očistiť svoje meno?
- Dúfal som, že na očistenie môjho mena bude stačiť zastavenie trestného stíhania, keď sa preukáže, že som sa ničoho nezákonného nedopustil, ale žiaľ opak bol pravdou. Keďže som tento pocit ani po dlhom čase nemal, a vyjadrenia viacerých zodpovedných osôb, ktoré sa na tom priamo alebo nepriamo podieľali, tomu nenasvedčovali, rozhodol som sa pre tento krok. No aj napriek tomu, keby sa na tomto celom chcel zarobiť, zahrnul by som do odškodného úplne všetko, vrátane Piešťanských kúpeľov.

Máte pocit, že táto suma bude pre vás dostatočným zadosťučinením za roky trestného stíhania?
Chcel som hlavne upozorniť na to, aby si kompetentné osoby uvedomili, aké vážne škody a nielen v materiálnej rovine sa dajú napáchať v ľudskom živote účelovým a umelo naťahovaným trestným stíhaním. Nemateriálne ujmy za tragédie, ktoré by som nemusel prežiť nebyť trestného stíhania a nátlaku na moju rodinu, nie sú v odškodnom zahrnuté a ani by som ich nevedel vyčísliť, navyše majú pre každého inú cenu.  

 

K. Martinka: Odškodné sa netýka Piešťanských kúpeľov
Reakcia Karola Martinku na článok v Plus 7 dní Evy Mihočkovej: „Chce Milióny“

Ing. Karol Martinka - Eva Mihočková Zaujímalo by ma, čo vedie Evu Mihočkovú k tomu, aby robila z etického kódexu novinára trhací kalendár, alebo k nemu ani nepristúpila? Prečo vedome porušuje základné zásady etiky novinára, ktorými teoreticky sú  aj nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov? Čo ju motivuje, aby aj po uplynutí 4 rokov od kedy som bol zbavený všetkých obvinení (hlavného obvinenia som bol zbavený ešte za Dzurindovej vlády v roku 2006), pokračovala v 9-ročnej štvavej, prezumpciu neviny, česť a dôstojnosť človeka nerešpektujúcej mediálnej kampani? Robí to snáď z lojality k tým novinárom, ktorý sa na nej podieľali? Alebo jej článok má slúžiť na podprahové ovplyvnenie súdov? Uvedomuje si, že keby niektorí tak vehementne nevychádzali svojimi nenávistnými komentármi a nepravdivými tvrdeniami v ústrety tomuto politickému prenasledovaniu, možno by moje materiálne škody mali iný rámec. Je to snáď dôvod prečo slečna Mihočková podnecuje nenávisť voči mne ďalej? A to i napriek tomu, že pred dvoma rokmi dostala k dispozícii všetky informácie i dôkazy preukazujúce pravdu, ktorá ju zjavne nezaujíma. Prečo kombinuje nesúvisiace skutočnosti a snaží sa z nich vytvoriť nepravdivý celok? Keby si v súlade s etikou novinára overovala informácie z dvoch od seba nezávislých zdrojov, keď už nepokladala vôbec za potrebné kontaktovať dotknutú osobu, teda mňa, zistila by, že žalované odškodné 3.398.962 Euro nemá absolútne žiadnu súvislosť s  Piešťanskými kúpeľmi alebo inými v článku menovanými firmami. Najväčší podiel z tejto sumy predstavuje ušlý zisk z firmy, ktorú som založil ešte v roku 1990. Suma vychádza z údajov v mojich daňových priznaniach z rokov predchádzajúcich bezdôvodnému obvineniu, navyše  chcel som hlavne upozorniť na to, aby si kompetentné osoby uvedomili, aké vážne škody a nielen v materiálnej rovine sa dajú napáchať v ľudskom živote účelovým a umelo naťahovaným trestným stíhaním. Nemateriálne ujmy za tragédie, ktoré by som nemusel prežiť nebyť trestného stíhania a nátlaku na moju rodinu, nie sú v odškodnom zahrnuté a ani by som ich nevedel vyčísliť, navyše majú pre každého inú cenu. (viac čítaj: Topky z 12.9.2011: „Kontroverzný podnikateľ Martinka prehovoril: Od štátu chce 3 milióny Eur“ http://www.topky.sk/cl/100371/1286656/Kontroverzny-podnikatel-Martinka-prehovoril--Od-statu-chce-3-miliony-eur-)

Prečo Eva Mihočková zase uverejnila právny nezmysel pána Kaníka, že „Dokázať privatizačné  podvody je veľmi ťažké, lebo všetko sa mohlo udiať v súlade so zákonom“
Takú „perlu“ nemôže povedať ani žiak základnej školy, ktorý vie, že ak je niečo v súlade so zákonom nemôže to byť zároveň posúdené ako protiprávne - podvodné konanie. A to je pán Kaník poslanec – zákonodarca?! Čítaj viac:
http://markiza.tv/2_strat_investor/tasr/1_5_reakcia_ots.pdf
Prečo pán Kaník tvrdí alebo musí tvrdiť, že „som takmer zničil piešťanské kúpele, kým ich dostal do rúk normálny privatizér“? Za mojich čias mali kúpele cca o 1100 zamestnancov viac, tým aj o 240 mil. SKK ročne vyššie výdavky a i tak boli každoročne ziskové.  Normálny privatizér „usporil“ za 9 rokov na mzdách 40-60 mil. Eur (1,2-1,8 miliardy SKK) a i tak mu zisky „unikajú“. Čo je v pre pána Kaníka „normálne“? Dať prácu ľuďom alebo ju zobrať? A to bol aj ministrom práce, soc. vecí a rodiny! (čítaj:  „Dar alebo zbierka občanov vo výške 780 miliónov SKK“     http://www.markiza.tv/2_strat_investor/tasr/OTS_Karol_Martinka.pdf
Alebo urobiť zo svetoznámych kúpeľov wellness? 
http://www.prservis.sk/index.php?base=data/ozn/os/0807030140.msg
http://www.prservis.sk/index.php?base=data/ozn/os/0807030144.msg

Prečo slečna Mihočková porušuje okrem novinárskeho kódexu aj zákony? Musí? Stanovisko popredného a renomovaného advokáta k článku: „ Ochranu práv fyzickej osoby pred zneužitím slobody prejavu zabezpečuje tak právo verejné –  §§ 7 – 11 TlZ,  § 373 TrZ ako aj  právo súkromné –  §§ 11 – 15 OZ. Uvedená právna úprava sa vzájomne doplňuje a čo je dôležité, vzájomne sa nevylučuje. Dotknutý subjekt môže podať žalobu na opravu nepravdivých údajov podľa tlačového zákona, respektíve ospravedlnenia a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 OZ. Nie je teda  vylúčené, že  uverejnením jednej nepravdivej informácie dôjde k naplneniu trestnoprávnej, občianskoprávnej zodpovednosti ako aj zodpovednosti podľa tlačového práva. Na úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti sa nevyžaduje vyvolanie následkov, ale stačí, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené ustanovením § 11 OZ.“
Vôbec však nerozumiem, prečo nedá pokoj ani mojej zosnulej manželke? Považuje sa v Plus 7 dní za etické a ľudské útočiť na človeka, ktorý sa už ani teoreticky nemôže brániť? Alebo neúctivé útoky slečny redaktorky majú byť v skutku osobitou spomienkou na 10.ročné výročie jej tragickej smrti? 
Dňa 12.9. a 13.9. som uverejnil „Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní (1. časť)“http://www.prestavka.sk/2-6893/OTS:-Ospravedlnenie-Karola-Martinku-redaktorke-Plus-7-dni-%281--cast%29.xml z ktorého vyberám:
Rovnako nepresne ako vtedy pani redaktorka opísala seba pred naším prvým stretnutím, opísala aj skutočnosti o mojej osobe v novom budúcom článku Plus 7 dní číslo 38, ktoré sa mi náhodne dostalo do rúk. Myslím, že nielen ja považujem za vysoko neprofesionálne, neetické a zaujaté, keď redaktorka píše a nechá uverejniť článok o osobe bez toho, aby túto osobu vôbec kontaktovala. Chápem, že som urobil neodpustiteľnú chybu, keď som si ju splietol so servírkou, ale verím, že sa raz cez to prenesie a snáď i dospeje k rovnakému poznaniu ako bývalý novinár a súčasný kňaz Karol Lovaš, ktorý povedal: "Čím som starší, tým viac mi je jasné, že ako novinár som bol vždy len 'prostitútkou' v rukách politikov".
Ing. Karol Martinka
P.S. Pokiaľ Eva Mihočková prežila jedinú bolesť prameniacu z jej pokoreného ega, nikdy nemôže pochopiť a pravdivo opísať bolesti a tragédie v osudoch iného človeka, ktorého rada súdi a odsúdi napriek rozhodnutiu o jeho nevine.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

http://www.google.sk/search?q=ing%20karol%20martinka%20eva%20mihockova&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np#q=ing+karol+martinka+eva+mihockova&hl=sk&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sk:official&channel=np&tbs=qdr:d&prmd=imvnso&filter=0&fp=1&biw=1348&bih=581&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b
http://www.aktuality.sk/clanok/193753/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/
http://dnes.atlas.sk/ekonomika/768303/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov
http://www.24hod.sk/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov-cl173715.html
http://spravy.pozri.sk/clanok/Karol-Martinka:-Odskodne-sa-netyka-Piestanskych-kupe%C4%BEov/155138
http://www.finance.sk/spravy/finance/68641-karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/

http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/24944/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/
http://www.plusky.sk/slovensko/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/

http://levice.virtualne.sk/spravodajstvo/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov.html
http://zahorie.virtualne.sk/spravodajstvo/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov.html
http://www.epiestany.sk/spravodajstvo/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov.html
http://www.onlinednes.sk/76669-karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov.html
http://www.smahu.com/spravy/sprava-4100979/Karol-Martinka-Odskodne-sa-netyka-Piestanskych-kupelov/
http://xnovinky.cz/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov-524885/
http://www.enovinky.sk/2011/09/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/
 http://www.slovenske-banky.info/2011/09/karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov-2/
http://www.comein.sk/aktuality/8253/Karol-Martinka:-Odskodne-sa-netyka-Piestanskych-kupelov/
http://www.fuu.sk/2011/09/104061-karol-martinka-odskodne-sa-netyka-piestanskych-kupelov/
http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Karol-Martinka-Odskodne-sa-netyka-Piestanskych-kupelov
http://www.novinynawebe.sk/clanok.aspx?article=14059

 

OTS: Kauza kúpele: Hromadné prepúšťanie
Dátum: 05.10.2011 11:09


OTS: Kauza kúpele: Hromadné prepúšťanie


      Bratislava 5. októbra (TASR-OTS) - Ako 1. 10. uviedol Nový čas a Plus 1 deň, Slovenské liečebné kúpele Piešťany majú vážny problém. Prepúšťajú ďalších 123 zamestnancov. Podľa mediálnych informácií medzi zamestnancami vládne panika a strach. Čo pani Mihočkovej bráni písať o skutočnej situácii v kúpeľoch, keď za posledných jedenásť rokov príde v kúpeľoch o zamestnanie cca 1200 zamestnancov. Zatvárajú sa lukratívne liečebné domy, depandansy, z kedysi najprestížnejšieho kúpeľného hotela Československa hotela Slovan je ruina aj v dôsledku 11-ročnej nečinnosti pamiatkového úradu (čítaj: Smutný osud rodinného striebra) atď. V článku Plusky sa hovorí, že pri prevzatí kúpeľov britským akcionárom v roku 2004 bolo 1450 zamestnancov. Tento údaj však nie je správny. Privatizácia, na ktorej sa podieľal Sir Bernard Schreier prostredníctvom svojich firiem, sa uskutočnila ešte v roku 2002. Prepúšťanie sa začalo už v roku 2001 a intenzívne pokračovalo po roku 2002. Ťažko to odôvodniť racionalizačnými opatreniami. Za môjho vedenia bol ešte v prvom polroku 1999 zisk kúpeľov pred zdanením 96 mil. 263 tis. SKK, a to i pri 60-80 mil. SKK každoročných investícií. Takýto zisk sa dosiahol bez toho, aby sa šetrilo na zamestnancoch, ktorých bolo v tom čase 2360 (vrátane Smrdákov, ale bez sezónnych brigádnikov). To znamená, že sa muselo vynakladať o cca 230-260 mil. SKK ročne viac na zamestnancov ako teraz. Podľa toho by mali mať kúpele za súčasného stavu každoročne minimálne 10-11 miliónov eur (300-330 mil. SKK) zisk, neberúc do úvahy ich investície. Napriek tomu majú každoročne stratu a to mňa ešte obviňovali z tunelovania kúpeľov. Teraz si už každý vie spočítať a vyhodnotiť absurdnosť tohto obvinenia. Zisk sa tvoril aj bez prepúšťania. Od 1996 do 1999 bola daná výpoveď iba 5 zamestnancom, a to zväčša za porušenie pracovnej disciplíny, nie pre nadbytočnosť. Zamestnanci mali stabilný plat, zväčša automaticky 40-% prémie a cca 2000 zamestnancom a penzistom boli vyplatené aj dividendy, cca po 3000 SKK. Spýtajte sa starých zamestnancov, na aké obdobie radšej spomínajú. Ani investície do kúpeľov neodôvodňujú ich stratu a prepúšťanie. Ak by sa v období 2002-2011 pokračovalo v obchodnej a zdravotnej politike a v systéme hospodárenia, ktorý tu bol do roku 1999, tak by kúpele za 9 rokov mali mať cca 2,9 miliardy korún voľných prostriedkov a po odrátaní investícií, ktoré vraj činili 1,2 miliardy korún, by mali mať zostatok 1,7 mld. SKK, t.j. ročný zisk viac ako 6 mil. eur. Ale oni majú naopak stratu. (čítaj: „Dar alebo zbierka občanov SR v hodnote 780 miliónov SKK“)
      V roku 1999 sa museli kúpele vrátiť aj s odôvodnením, že ich musí prevziať strategický investor, ktorý zabezpečí rozvoj kúpeľov. Čo však mysleli pod pojmom „strategický investor“? Že zvýši zamestnanosť? Tá sa znížila. Že prinesie svoje vlastné zdroje? To sa nestalo, lebo investície sa uskutočnili čerpaním úverov na úkor založenia kompletného lukratívneho majetku kúpeľov. Že prinesie koncepciu rozvoja a zvýši klientelu a počet ošetrujúcich dní? Opak sa stal skutočnosťou. Z 329.940 ošetrujúcich dní v roku 1999 to postupne kleslo skoro na polovicu. Dôvodom bola zmena orientácie z kúpeľnej liečebnej zdravotnej starostlivosti smerom k wellness klientele. Čo je urážka pre Alma Mater slovenského kúpeľníctva. Pred rokom a pol pochopili, že to bola chyba, ale návrat strateného klienta možno očakávať tak za desať rokov, ak vôbec. V týchto súvislostiach sa mi zdá úsmevné, že už 21. 5. 2004 prezident SR udelil pánu Schreierovi štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža za osobné zásluhy, vrátane rozvoja slovenského kúpeľníctva. (Čítaj: Reakcia Karola Martinku na Klausa Pilza 1. časť, 2. časť)  
      Na to, že aj kúpeľníctvo zasiahla hospodárska kríza, sa dá povedať iba jedna vec. V 99-om roku SLKP zo všetkých kúpeľov na Slovensku mali najvyššiu vyťaženosť (t.j. lôžkodni), najlepšie materiálne vybavenie a poskytovali najvyššiu úroveň starostlivosti. Prečo iné kúpele počas krízy piešťanské kúpele predbehli? Žiadny zahraničný pacient nepôjde tisíce kilometrov za tým, čo dostane aj inde. Piešťany boli svojho času výnimočné. Teraz už však chápem načasovanie článku Evy Mihočkovej o mne „Chce milióny“ a taktiež absolútne účelovo zavádzajúce vyjadrenie pána Kaníka: „Martinka takmer zničil Piešťanské kúpele, kým ich dostal do rúk normálny privatizér.“ On asi vie, prečo toto scestné vyjadrenie povedal, ale ako chce jeho logiku vysvetliť rodinám 1200 prepustených zamestnancov? I keď sa v kúpeľoch povráva, že na jar prijmú do 200 pracovníkov, treba si uvedomiť, že kúpele nie sú zmrzlinový stánok na letnom kúpalisku. Čítaj: „Finančná, hospodárska a plynová kríza v kúpeľoch už od roku 2000?“

Ing. Karol Martinka
P.S. Prečo Eva Mihočková všade vyhlasuje, že bude písať proti mne. Musí? Snáď sa nedrží príslovia „100x opakovaná lož sa stane pravdou“  Čítaj: OTS: Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní; aktuality.sk: Karol Martinka: Odškodné sa netýka Piešťanských kúpeľov

http://www.tasr.sk/31/11141.axd

http://www.poziadavka.sk/spravy/sprava-25685/OTS:-Kauza-kupele:-Hromadne-prepustanie

 

DISKUSIA

(Zdroj videoklipov: Dobrý voják Švejk + Poslušně hlásím - Národný filmový archív NFA, Filmové studio Barrandov)

4 Strat. Investor - GOD SAVE THE QUEEEN: - We alach lefanecha zidkecha!“

Sir Bernard Schreier       Odkaz pre neznalcov (čítaj 3.7.2008), ktorým je neznáma história svetoznámych Piešťanských kúpeľov Video   Viac, Mehr, More >>>

http://www.prservis.sk/index.php?base=data/pre/pi/1106200052.msg
http://www.prservis.sk/print.php?base=data/pre/pi/1106200052.msg
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/20-06-2011/kauza-kupele-zahranicneho-investora-znepokojuje-sudny-spor.html
http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=31894
http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=31897

KAUZA KÚPELE: Zahraničného investora znepokojuje súdny spor 20. jún 2011Zdroj: SITA zdieľať: veľkosť písma BRATISLAVA 20. júna - Prečo nie je znepokojený FNM? Z počutia viem, že FNM nevyužil bezplatnú možnosť zabrániť vymáhaniu zmluvnej pokuty zo strany Swiss Finance od Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Myslím si, že sa tak rozhodol asi preto, že už vie, že štátu zo strany zahraničného investora škoda nehrozí. Zahraniční akcionári síce vždy prezentovali, že v prípade exekúcie, resp. straty majetku, budú žiadať od štátu náhradu kúpnej ceny a investícií, avšak FNM nikdy v minulosti neodškodňoval investície, ktoré neboli priame. A keďže prevažná časť investícií majoritného akcionára kúpeľov je len z úverov na základe zaťaženia nehnuteľností kúpeľov v prospech bánk, tak si asi FNM myslí, že aj v prípade neúspechu kúpeľov v spore a následnej žaloby investora voči štátu, nehrozí štátu výrazná ujma. A ďalším dôvodom je, že právny zástupcovia FNM z roku 1999, ktorí následne boli aj právnymi zástupcami kúpeľov, resp. akcionárov a sú v kontakte so Sir Bernardom Schreierom, vedeli o hroziacej zmluvnej pokute, a teda o nej musel vedieť aj ich klient. Viď: www.prservis.sk/index.php Prečo by štát mali zaujímať potenciálne straty investora, keď ho nezaujímalo ani prepúšťanie cca 42% zamestnancov kúpeľov? Prečo nikoho neznepokojuje, že Piešťanské kúpele za posledných cca 10 rokov stratili dobré meno vo svete a prvenstvo na Slovensku? Prečo nikoho neznepokojovalo, keď sa na úkor obsadenosti Piešťanských kúpeľov v ich izbách objavovali reklamné materiály maďarských kúpeľov, ktoré vlastnia akcionári? Viď:http://www.prservis.sk/index.php?base=data/ozn/os/0807030140.msg www.prservis.sk/index.php Prečo akcionárov kúpeľov, štát a niektorých novinárov nezávislých od pravdy neznepokojovali moje varovania od septembra 2008, naposledy 24.8.2009 (viď. Kto chce ovládnuť Piešťanské kúpele www.prservis.sk/index.php, keď som na základe indícií predpovedal súčasný stav? Prečo sa akcionári kúpeľov spamätali až teraz, keď mohli svojim problémom predísť v zárodku? Nemuseli teraz chabo spochybňovať nezávislosť slovenskej justície. Chceli tomu vôbec predísť? Teraz chápem účel a cieľ otázok právneho zástupcu FNM, s ktorým som sa párkrát stretol pre možné zahraničné investície do priemyslu a železníc na Slovensku, keď sa vracal k téme Piešťan a smeroval na mňa otázky o problematike, ktorú poznám len z počutia a zo sprostredkovaných informácií. Žiaľ, nemohol by som mu byť nápomocný, keďže tieto záležitosti išli mimo mňa a vymýšľať si predsa nemôžem. Veď som 11 rokov mimo SR a o veciach, týkajúcich sa sporu, viem hlavne z médií. Keď som sa v lete 2008 dozvedel o znaleckom posudku Ústavu štátu a práva, tak som sa vzdal funkcie predsedu predstavenstva vo VADIUM Group a.s. Kým mi zanikla funkcia, bol som ešte pri snahách predstavenstva zabrániť škodám kúpeľov a prípadne i štátu. K tomuto vyjadreniu som sa rozhodol na základe toho, že minulý týždeň ma pravdepodobne z podnetu kúpeľov kontaktovali dvaja redaktori. Keďže podľa doterajších skúseností s novinármi by ma neprekvapil ani článok, že so som zodpovedný aj za zorganizovanie VOSR v roku 1917, dávam svoje stanovisko do pozornosti aspoň tým, ktorí majú záujem na objektívnom spravodajstve. Ing. Karol Martinka.

Ing. Karol Martinka          * SITA
            a) Prvá reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „tunelovanie?“
                Druhá reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „znalci“
                   viac – závery znaleckého ústavu
                Tretia reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „martinka is back“
                Štvrtá reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „kúpele sú späť“
                Piata reakcia Karola Martinku na článok Kúpele v ohrození |číslo 28/2009|Časopis|Týždeň k odseku „o čo im ide?“
            b) 6.4. 2009 Otvorený list - Otvorený list Kataríne Šelestiakovej z Plus 7 dní
            c) 3.7.2008 Reakcia Karola Martinku na vyjadrenia Klausa Pilza – 1.časť - www.prservis.sk
            d) 3.7.2008 Reakcia Karola Martinku na vyjadrenia Klausa Pilza – 2.časť - www.prservis.sk
            e) 24.8.2009 Reakcia Ing. Karola Martinku na tému „Kto chce ovládnuť piešťanské kúpele?“

Ing. Karol Martinka          * TASR
            a) 1-5 reakcia OTS - Ivor, Kaník, Dzurinda - Prvá reakcia na článok v Plus 7 dní, Druhá reakcia na článok v Plus 7 dní, Tretia reakcia na článok v Plus 7 dní, Piata reakcia na článok v Plus 7 dní
            b) OTS - Prehrá Schreier 240 mil. SK?
            c) OTS - reakcie nových akcionárov
            d) OTS
                                   1. Privatizácia piešťanských kúpeľov: „Dar alebo zbierka občanov SR
                                   v hodnote 780 miliónov SKK?"
                                   2. Finančná, hospodárska a plynová kríza v kúpeľoch už od roku 2000?
                                   3. Smutný osud rodinného striebra
            e) Karol Martinka nie je vlastníkom Vadium group, a. s.
: fmg, e-katalog, sme, hnonline,smahu, 24 hodín         * dokumenty - LISTY
            a) List matky List 1 | List 2.1 | List 2.2

         * Vtip kolujúci v Piešťanoch
         * Martinka: Zlá orientácia liečby detí v piešťanských kúpeľoch

   5. Novinári a ich pravda: Video - "informátor"- „Za preukázanie pravdy si Martinka nebude platiť agentúru, – Mmd Corporate..., ani dalšiu novú“, lebo netuneloval a ani netuneluje kúpele.

         5.1 27.7.2009 - Odkaz pre Hríba: Sir prijal pomoc - Komentáre 1 "PIEŠŤANY: Dodávateľ klientov chce od kúpeľov 200 miliónov za nedodržanie zmluvy"
         5.2 02.8.2009 - Reakcia čitateľov na hríboviny
         5.3 13.7.2009 - Prečo Týždeň z 13.7. 2009 klame? - Martinka: Privatizácia piešťanských kúpeľov, Finančná, hospodárska a plynová kríza v kúpeľoch už od roku 2000?
         5.4 25.6.2009 - Plus 7 dní
         5.5 16.7.2008 – SME - 16-07-2008-reakcia_na_clanok_SME.docSME Reakcia Ing. Karola Martinku na článok v SME „Kúpele môžu štát vyjsť draho“
         5.6 16.7.2008 – Hospodárske noviny - Hospodárske noviny Reakcia Ing. Karola Martinku na článok v Hospodárskych novinách „Piešťanské kúpele chcem dostať späť“ z 16.7.2008
         5.7 27.6.2008 – Život - Život Reakcia Ing. Karola Martinku na článok v Živote „Nová hra o milióny“
         5.8 18.6.2008 – Hospodárske noviny - Hospodárske noviny Reakcia Ing. Karola Martinku na článok v Hospodárskych novinách „Piešťanské kúpele chcem dostať späť“ z 18.6.2008
         5.9 15.6.2008 – Život - Život Reakcia Ing. Karola Martinku na článok v Živote „Nová hra o milióny“ Neschopnosť Kaníka...
              

   6. Aká je pravda...:

         6.1 23.5.2009 - Kúpele musia byť štátne! - Kúpele musia byť štátne! MARTINKA: Podporujem myšlienku navrátenia piešťanských kúpeľov štátu
         6.2 11.7.2008 - Vzdanie sa funkcie
         6.3 20.5.2009 - Plus 1 deň s komentárom

   7. Výzva akcionárom
   Bývalý zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Vadium a. s.

   

   8: Zaujímavosti zo Slovenska - Freso http://www.vii.sk/video/cjc5cnvvmj/pavol-freso-transparentny-predaj-emisii-miesto-zvysovania-dani/

         8.1 Dúfajme, že v roku 2002 to esšte neplatilo Michael Roberts

"20% of each tender goes for bribes"

The outgoing british ambassador MICHAEL ROBERTS is talks about the ever-present corruption, unacceptability of anti-Roma walls, the problems the diplomats will be facing because of WikiLeaks, also about that the electing of Štefan Harabin as the head of the courts would be unimaginable in Britain.

Looking from outside, what are the biggest present problems of Slovakia?
[…]. It is also important to deal with the corruption that affects a great part of the society. The measures the coalition is planning really impressed me, but the change of laws alone will not be sufficient. A change of culture is neede. […].
Speaking of corruption, can you give us concrete examples of British enterprises that have been asked for a bribe?
I wouldn't like to speak of any concrete examples. You could say that without these my arguments are not credible. But I've spoken with the Ministers about particular tenders. Sometimes an explanation was found, sometimes not.
Can you asses the number of tenders, whereby you thought a corruption occurred?
At a certain point of time I received an information, that twenty percent of the respective amount is lost by each tender. I have a suspicion, that it could be even more. But I don't have any supporting evidence.
Do you know of any cases, where the British enterprises finally paid the bribe?
No. There are very strict laws in Britain, regulating the operation of British subjects abroad. If I get to know that the British companies are breaching them, it is my obligation to report it. The companies know that and I hope, that they also comply with these laws.
So you don't have a personal experience with an entrepreneur who has confessed to you he had paid a bribe?
I have an experience with entrepreneurs who came and said that thy had been asked to pay a certain amount for mediation of certain outcome. They said to me they hadn't paid.
What would you suggest they should do?
To report it.
And did they?
Sometimes yes. In the sense, that they for instance told the media.
And the police?
I don't think so. But as I said, without the companies' consent, I cannot tell you the particular cases.
Do the heads of the political parties know about the corruption?
It's one of them, who has told me that twenty percent of each tender is lost this way.
I suppose you cannot name him.
No.
Is it a politician who was then in the government?
Yes.
How did you react when he told you that?
Twenty percent is really much. It was really useful to hear that.
And did he tell you what he's planning on doing with it?
I can't remember the rest of the discussion.
The politicians very often justify their actions by saying that all the others accept bribes as well. Can you see any difference between the parties?
I don't know. I'm neither a cop, nor an investigator. I welcome all the steps the present government has taken to start to talk about the corruption, as well as their legislative steps.
Along with the American and German ambassador you visited the Minister of Defense Galko last week. What about?
We discussed with him the transparency within the tenders in the Defense department.
Did you talk about a particular tender?
I usually don't comment on private discussion I had with ministers.
He offered an explanation, that it concerned a purchase of walky-talkies that he however hasn't planned at all.
I wouldn't like to provide partial information.

[...]

   9: Rôzne - tlač (čítať >>>)

markiza.tv | joj-sk.tv | ius-law.eu | ta3-sk.tv | stv-sk.tv | sita-sk.info | sme-sk.info | pluska-sk.info | plus7dni-sk.info

NAJ.sk