Martinka: Zlá orientácia liečby detí v piešťanských kúpeľoch

Po prečítaní správy TASR z 16.3.2010 „Piešťany: Kúpele sa v lete otvoria detským pacientom“, že kúpele Piešťany pripravili „špecializovaný liečebný program orientovaný na detských klientov s chorobami pohybového ústrojenstva a neurologickými ochoreniami“, som sa v prvom momente celkom zaradoval. Kúpele Piešťany boli v minulosti známe tým, že mali dobré až vynikajúce výsledky kúpeľnej liečby pre takto postihnuté deti, ktoré sa liečili v Pro Patrii a neskôr v detskom liečebnom dome Zelený strom. V Pro Patrii sa v súčasnosti liečia iba deti solventných zahraničných rodičov. Prekvapila ma však informácia, že kúpele Piešťany mali takú dlhú tradíciu „detského kúpeľníctva“ – 50 rokov. O to viac som však sklamaný tým, že sa kúpeľná liečba pre deti skončila v roku 2008, hlavne pre zlú finančnú situáciu kúpeľov. V minulosti také bohaté kúpele, aké Piešťany sú, nemajú peniaze na kúpeľnú liečbu detí? Vždy bolo morálnou povinnosťou štátu a majiteľov kúpeľov, s takou vynikajúcou termálnou vodou a sírnym bahnom a takou bohatou tradíciou detského kúpeľníctva, aby napriek finančným ťažkostiam poskytoval kúpeľnú liečbu pre deti! Som presvedčený, že ostatní dospelí pacienti solidárne prispievali na detskú kúpeľnú liečbu. Tak to muselo fungovať aj v minulosti. Pravdepodobne však, od nového vedenia kúpeľov, ktoré nemá sociálne myslenie, nie je vôľa liečiť takto postihnuté deti.

V článku sa ďalej píše, že kúpele Piešťany ponúkajú „malým pacientom formu ambulantnej liečby“. Preboha, kto toto vymyslel – ambulantnú liečbu pre detského pacienta? Kto z rodičov má možnosť ísť so svojím dieťaťom na ambulantnú liečbu? Kto je taký solventný, aby si zaplatil ubytovanie a stravu pre seba a dieťa? Rodiny s takto postihnutým dieťaťom sú menej solventné (v dôsledku ich celodennej starostlivosti o dieťa nemajú takmer možnosť pracovať) a teda nebudú si môcť zaplatiť ubytovanie a ani stravu. Veď poisťovňa preplatí iba náklady na liečenie. To je také ťažké znova „sprevádzkovať“ ústavnú kúpeľnú liečbu, ktorá desaťročia excelentne fungovala do roku 2000, resp. 2002?

A ďalej sa ešte píše – „Lekári odporúčajú minimálne šesťdňový pobyt. Optimálny je dvoj až trojtýždňový“. Ja sa pýtam. Čo sa dá urobiť s dieťaťom za šesť dní? Nič! Ani chrípku nevyliečite do 7 dní. V minulosti lekári - odborníci vedeli a aj fungovalo, že optimálny pobyt je štvortýždňový až šesťtýždňový, ako to bolo v minulosti. Ale vďaka aj za trojtýždňový, ak by sa podaril. Ale, kto z rodičov si môže dovoliť vypadnúť z práce na tri týždne?

Kúpele Piešťany chcú poskytnúť tri procedúry denne. Je to málo. Dlhodobé skúsenosti to potvrdzujú. Takto postihnuté dieťa potrebuje dvakrát denne cvičiť – rehabilitovať, ráno a poobede. Jedenkrát denne vodoliečba a k tomu masáž, nehovoriac o elektroliečbe, prípadne parafínovom alebo bahennom zábale, či akupunktúre alebo plávaní v termálnej vode. Napočítal som viac ako tri procedúry denne. Takto sa deti liečili v minulosti, nielen za čia VADIUM Group a.s..

Napriek všetkému som rád, že kúpele Piešťany aspoň takto znova začali ponúkať kúpeľnú liečbu pre takto postihnuté deti. Je to však zase nedokonalé, aj keď si kúpele týmto krokom trochu poopravili súčasný image, ktorý sa kúpeľníctvu vzďaľoval. Čo sa stalo s hotelom Slovan, prečo sú prázdne depandansy, prečo sa ide uvažuje o predaji Jalty? Vie pán Sir Bernard Schreier, prečo sa pripravuje jej predaj za 1,7 milióna, keď znalecký posudok znie na 2 milióny? Znovu sa ukázalo, že tento vrcholový manažment je v kúpeľníctve stále dieťaťom.