OTS: Martinka: Privatizácia piešťanských kúpeľov
Dátum: 03.02.2009 09:37 Autor: KITA Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva -
mes
OTS: Martinka: Privatizácia piešťanských kúpeľov
Privatizácia piešťanských kúpeľov: „Dar alebo zbierka občanov SR v hodnote
780 miliónov SKK?"
Bratislava 3. februára (TASR-OTS) - Nový „privatizér" v roku 2002
kupoval od štátu takmer 90% kúpeľov. Na základe predbežných výpočtov, berúc
do úvahy časový posun 6 rokov medzi privatizáciami SLKP, a. s., kedy
napríklad len ceny nehnuteľností zaznamenali obrovský skok, ako aj
hospodárenie kúpeľov od roku 2000 dodnes a výšku podielu nákupu akcií
s porovnaním privatizácie spoločnosťou VADIUM Group, a. s., mali v tom čase
súčasní (dočasní?) vlastníci zaplatiť štátu o niekoľko desiatok miliónov
viac, nehovoriac o „investíciách", ktoré budú samostatnou kapitolou. Ako by
to však nestačilo, od roku 2002 bolo prepustených priamo 830 pracovníkov,
celkovo však až do 1200. Úspora na mzdách (nezohľadňujúc mzdový nárast),
tak predstavuje minimálne 240 až 280 miliónov SKK ročne. Úspora pre
koho? Úspora pre akcionárov – strata pre občanov činila od roku 2002 do
2008 až 1,7 miliardy SKK. Keď odrátame kúpnu cenu privatizácie 2002, na
podnet koho a komu venovali občania SR cca 780 mil. SKK?
P.S. http://www.tasr.sk/31/3899.axd
Ing. Karol Martinka
Naspäť >>>